Softuerë

Softuer për menaxhimin e sistemit të auditimit.

Aftësia jonë në ofrimin e shërbimeve me cilësi të lartë në fushën e auditimit dhe sigurisë

Softuer Kontabiliteti- Kubit

Aftësia jonë në ofrimin e shërbimeve me cilësi të lartë në fushën e auditimit dhe sigurisë