Për ne

Ne jemi një grup profesionistësh që reflektojnë integritet dhe siguri; ne jemi entuziastë dhe energjikë, të gatshëm për të organizuar.

Kush jemi ne

AFAM Grupi u krijua nga një grup kolegësh të cilët kanë përvojë të gjatë në punën me kompanitë më të mëdha financiare (shih CV-të e figurave tona kryesore) dhe udhëhiqen nga një vizion për të krijuar një standard të ri funksional për kompanitë vendore në fushën e shërbimeve financiare . AFAM Grupi u krijua në nëntor të vitit 2012 me qëllim që të bëhet kompania më e madhe vendore. Projekti AFAM synon të transferojë fushën e shërbimeve financiare në një nivel tjetër në aspektin e cilësisë dhe reputacionit. AFAM Grupi u themelua për të ndihmuar individët dhe kompanitë për të krijuar dhe sistemuar vlerat dhe qëllimet e tyre.
Ne kemi arritur të zhvillojmë një rrjet të njerëzve të suksesshëm, të dedikuar për ofrimin e shërbimeve cilësore në auditim, taksa, konsulence financiare dhe trajnime. Ne jemi një grup profesionistësh që reflektojnë integritet dhe siguri; ne jemi entuziastë dhe energjikë, të gatshëm për të organizuar. Ne i ndërtojmë raportet me të tjerët në bazë të kryerjes së punëve në mënyrën e duhur. Ne dallohemi për vlerat që kemi, që janë bazat e kompanisë sonë.

Vlerat tona

Ne mbajmë lidhje partneriteti me klientët tanë dhe për këtë arsye ne ndajmë me ta rrezikun dhe përgjegjësitë.

Ne funksionojmë si një ekip, duke plotësuar njëri-tjetrin, dhe së bashku ne arrijmë pritshmëritë e klientit tonë. Përshtatja, konfidencialiteti, siguria dhe rritja e vazhdueshme ne na bëjnë të dallueshëm. Ne jemi të përkushtuar që të marrim pjesë në projekte dhe suksese të klientëve tanë. Ne nuk do të qëndrojmë afër klientëve tanë vetëm në mirëqenie, por ne jemi gjithmonë aty për t'u ofruar atyre më të mirën. Ne jemi të kufizuar si individë, të përsosur si një ekip. Ne ndajmë përvojat me njëri-tjetrin; ne udhëhiqemi nga modelerol në punën tonë të përditshme. Në përgjithësi, ne mund të ja dalim me të metat e klientit; ne zvogëlojmë shpenzimet dhe kursejmë kohë. Ne nuk imponojmë masa shtrënguese, dhe ne nuk do të ndryshojë asgjë për të thyer atë. Ne u japim formë dhe orientojmë gjërat në mënyrë që ato të rrjedhin në drejtim të tyre natyrorë; ne përmirësojmë të tjerët dhe veten. Siguria vjen nga përvoja dhe profesionalizmi i jonë dhe poashtu nga mënyra që ne kryejmë detyrat tona. Ne besojmë në pafundësinë e dijes dhe ne nuk pretendojmë të dimë gjithçka, por ne kemi për qëllim përmirësimin e përditshëm. Ne kemi ndërtuar një sistem shumë të sofistikuar avancimi profesional. Trajnimi i vazhdueshëm, programet e mbështetjes financiare për stafin tonë, si dhe ndarja e njohurive mes nesh përbën çelësin për përparimin tonë profesional.

Stafi ynë

Remzi Uka

Remzi Uka

Drejtor Ekzekutiv
Pëllumb Halilaj

Pëllumb Halilaj

Partner
Masar Pllana

Masar Pllana

Partner